Wij hebben uw steun nu extra hard nodig

15 november 2022 12:08

Inmiddels hebben wij ongeveer 17% van het doelbedrag bereikt t.b.v. het terugverdienen van de restauratiekosten van de Abraham Fock. Wij willen iedereen die al heeft bijgedragen hartelijk bedanken!

Het museum ondervindt nog steeds naweeën van de Coronapandemie. Dit is met name terug te zien in de bezoekersaantallen. Daarnaast worden materialen en producten met het jaar duurder. Mede hierdoor moeten wij de kosten drukken, zo ook de kosten van het onderhouden en restaureren van onze varende vloot, zoals de Abraham Fock. 

Daarom doen wij nogmaals een oproep om het Nationaal Reddingmuseum te steunen in dit project door middel van een bijdrage. Klein of groot. Bij voorkeur kunt u ook, los van dit project, doneren aan het museum zelf. 

Met vriendelijke groet,

Team Nationaal Reddingmuseum